*Táto webstránka je stará ako republika :-) Vytvoril som ju vroku 1995.
Nič na nej skoro neaktualizujem, aby mi pripomínala moje študentské časy :-)

 

KTO SOM A ČO SOM ZAČ
(stručnče a jasne, niečo ako životopis)

Narodil som sa  v Nových Zámkoch. Ukončil som Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch. Potom som skúsil štúdium na  Fakulte Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave, na odbore Energetika na špecializácii Svetelná technika, ktoré som úspešne ukončil štátnymi záverečnými skúškami v decembri roku 1997. No ale to bolo už dávno.
Na vysokej škole som prežil celkom fasa obdobie v jednej študentskej organizácii v Študentskom parlamente FEI STU, kde som bol predsedom Ekonomickej komisie. Táto komisia mala na starosti spoluprácu s firmami a taktiež organizovala rôzne  študentské akcie. Počas výšky som si privyrábal kade-tade, čo sa mi v živote celkom zišlo. 
Na výške bol však zaujímavý hlavne život na intráku, kde som prežil časť svojho nádherného mládi. Aj tu som sa mohol zoznámiť so zopár zaujímavými ľuďmi.

Keď to tak čítaš iste si myslíš, že som nejaký bibas, lebo spomínam len školu a prácu, ale tak to nie je. Chcel som len aby sa strana s názvom "Kto som" trochu podobala životopisu.