Na Slovensku po Slovensky !!
alebo ako spieval Zolo v "Slávikoch na ulici" po Magyarul.

NAŠA FIKCIA
(inšpirácia z časopisu Plus 7 dní)

Zolo s vojenskými medailami

Predstavte si, že je o dvadsať rokov viac, Zolo si listuje fotoalbum
a nájde tam tieto fotky z jeho mladých hrdých čias na vojenčine,
kde dostal mnoho vyznamenaní...

.

Na originálnej fotke vidíte milicionára
menom Ičko Kazi, ktorého fotku našiel kdesi v rodinnom albume Ivan

reklama